🌡Užduota21.0°C
Temp. rėžimas
Temp. rėžimas
Kalendorius
Kalendorius
Kalendorius
Temp. rėžimas
Kalendorius
🌡 17: 18.3°C
🌡 14: 21.0°C
Temp. rėžimas
🌡 15: 23.5°C
🌡 22: 25.6°C
⏰ 19:24
🌡⛅ -1.7°C
🌡 16: 21.1°C
🌡Užduota21.0°C
🌡Užduota22.0°C
🌡Užduota20.0°C
°C
°C
°C


CLOSE
MENU